Pages

Saturday, December 25, 2010

சங்க இலக்கியம் - திணை வகை - II

முந்தைய  பதிவில் அகத்திணையின் பிரிவுகள் மற்றும் 'குறிஞ்சி' பற்றி பார்த்தோம்.. இது, அதன் தொடர்ச்சி.. சென்ற பதிவுக்கான தொடர்புக்கு "http://thapputhaalam.blogspot.com/2010/12/i.html" செல்லுங்கள்...

முல்லைத் திணை - இருத்தலும், இருத்தல் நிமித்தமும்

காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லைக்கு உரியவை.. பெரும்பொழுது கார்காலம் மற்றும் சிறுபொழுது மாலை ஆகும். காதலர்கள் தங்களது துணையை வேண்டி காத்திருக்கும் காலம் இது.. மகாவிஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணன் (திணையின் கடவுள்) தனது துணையை கொணர்வான் என்று காத்திருக்கும் காலம்..

முல்லை அல்லது மல்லி இத்திணையின் மலர் ஆகும்..


எல்லை கழிய முல்லை மலரக்
கதிர் சினந் தணிந்த கையறு மாலையும்
இரவரம் பாக நீந்தின மாயிவன்
எவன்கொல் வாழி தோழி
கங்குல் வெள்ளங் கடலினும் பெரிதே.. - குறுந்தொகை - 387

இப்பாடலில் திணையினை தெளிவாக உணர்த்தும் பாடல் ஆகும்.. தலைவன் பிரிந்த காலத்தில், தலைவி தன் ஆற்றாமை குறித்து கூறும் பாடல் இது..  இதன் பொருள்:

பகல் கழிந்து முல்லை மலர்ந்தும், கதிரவனின் வெப்பம் குறைந்து தலைவன் இல்லாததால் ஏதும் செய்ய இயலாத இந்த மாலை காலத்தையும் இரவு வருவதை எண்ணி காத்திருந்தால் அந்த இரவு கடலை விட மிகவும் பெரியதாகும்..


மருதத் திணை - ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும்

வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் மருதம் ஆகும். பெரும்பொழுது ஆண்டு முழுவதும், சிறுபொழுது வைகுறு மற்றும் விடியல் ஆகும். மருதத் திணையின் கடவுள் 'இந்திரன்' ஆகும்.

மருதமரம் மற்றும் தாமரை இத்திணையின் மரம் மற்றும் மலர் ஆகும்

 
நோமென் னெஞ்சே  நோமென் னெஞ்சே
புன்புலத் தமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சிக்
கட்கின் புதுமலர் முட்பயந் தாஅங்
கினிய செய்தநங் காதலர்
இன்னா செய்த னோமென் னெஞ்சே  - குறுந்தொகை - 202

"பரத்தையிற் பிரிந்து வந்த தலைவனுக்கு தூது வந்த தோழி, உன்னுடைய தலைவன் இனிய பல செய்தவர்; அவரை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்" என்ற தோழியை மறுத்து "அவர் இனியவராயிருந்தது முன்பு; இப்போது இன்னாராயினர்" என்றாள்

மீண்டும் அடுத்த பதிவில் தொடர்வோம்


Friday, December 24, 2010

சங்க இலக்கியம் - திணை வகை - I


நிறைய தமிழ் சங்க இலக்கிய வகைகளில் 'குறிஞ்சி' 'முல்லை' என்று எல்லாம் பாடல்களின் இறுதியில் குறிப்பு இருக்கும்.. அது பற்றி ஒரு சிறு தொகுப்பு.. 

நான் சாதாரண கடைநிலைக்கும் கீழ்நிலை இலக்கிய அறிவு உள்ளவன்.. கற்றதை கடை விரித்துள்ளேன்.. பிழை காணின், திருத்திக் கொள்வேன்.. 

அன்றைய தமிழ் இலக்கியங்கள் நமது தமிழர் வாழ்வை 'அகம்' 'புறம்' என இரு வகைகளாக பிரித்துள்ளனர்.. அவை 'அகத்திணை' மற்றும் 'புறத்திணை' 

அகத்திணை - தலைவன் மற்றும் தலைவியின் உள்ளம் (அகம்) நுகரும் உணர்வுகளை சார்ந்தது.. 
புறத்திணை - பண்டைய தமிழ் மக்களின் போர், வீரம், கொடை முதலிய புறம் சார்ந்தது.. 

அகத்திணை - ஏழு பிரிவுகள் 

 1. கைக்கிளைத் திணை - ஒரு தலைக் காதல் 
 2. குறிஞ்சித் திணை - புணர்தல்
 3. பாலைத் திணை - பிரிதல் 
 4. முல்லைத் திணை - இருத்தல் 
 5. மருதத் திணை - ஊடல் 
 6. நெய்தல் திணை - இரங்கல் 
 7. பெருந்திணை - பொருந்தாக் காதல் 

 இவற்றுள் கைக்கிளை மற்றும் பெருந்திணை முறையே ஒருதலைக் காமத்தையும், பொருந்தாக் காமத்தையும் குறிக்கின்றன. இதனால் இவை தமிழர் வாழ்வியலில் பெருமைக்கு உரியனவாகக் கருதப்படுவது இல்லை. அகவாழ்வின் அம்சங்களாகத் தமிழ் இலக்கியங்கள் காணும் புணர்தல், பிரிதல், இருத்தல், இரங்கல், ஊடல் என்பவை ஒவ்வொன்றும் ஐவகை நிலத்திணைகளில் ஒவ்வொன்றுக்குச் சிறப்பானவையாகக் கொண்டு இலக்கியம் செய்யப்படுதல் அக்கால வழக்கம். இதனால் பாடல்களில் எந்த பாடுபொருள் எடுத்தாளப்படுகிறதோ அதனோடு இணைந்த நிலப் பெயர் கொண்ட திணைப் பிரிவுள் அப்பாடல் அடங்கும்
  
குறிஞ்சித் திணை  - புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும்
மலையும் மலை சார்ந்த இடங்களும் குறிஞ்சி என அழைக்கப்படுகின்றன.கூதிர், முன்பனி என்னும் பெரும் பொழுதுகளும் யாமம் என்னும் சிறுபொழுதும் குறிஞ்சி நிலத்துக்குரிய பொழுதுகளாகும். குறிஞ்சி திணையின் கடவுள் 'முருகன்'.. "குன்றிருக்கும் இடம் எல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம்' அல்லவா..

குறிஞ்சி என்பது 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் அரியவகை பூ.. இதன் வெண்ணிறம் தலைவன் மற்றும் தலைவியின் காதலைக் குறிக்கும்.

நிலத்தினும் பெரிதே வானினு முயர்ந்தன்று 
நீரினு மாரள வின்றே சாரற
கருங்கோற் குறிஞ்சிப் பூக்கொண்டு 
பெருந்தே னிழைக்கு நாடனொடு நட்பே - குறுந்தொகை -3

கரிய கொம்பினை உடைய குறிஞ்சி மலர் கொண்டு தேனை உண்டுபண்ணும் வண்டினை கொண்ட நாடன், தன் தலைவன்மீது தான் கொண்டுள்ள அன்பு நிலத்தை விடவும் வானை விடவும் உயர்ந்தது என்பது இதன் பொருள்.. 

மற்ற திணைகள் பற்றி அடுத்த பதிவில் தொடருவேன்.. 

Tuesday, December 21, 2010

மொக்கை பக்கோடா...என்னுடைய குரு, பிரபல எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன் எழுதிய, "சூடிய மலர் சூடற்க' என்ற சிறுகதை தொகுப்புக்கு இந்த ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மொழியிலும் சிறந்த இலக்கிய சேவையாற்றுபவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் சாகித்ய அகடமி விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்படுகிறது. தமிழில் சிறந்த இலக்கிய சேவையாற்றிய நாஞ்சில் நாடனுக்கு இந்த ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முலாம் பூசபடாத அவரோட எழுத்துக்கு இப்ப தான் ஒரு மரியாத கெடச்சிருக்கு..

எனக்கு ரொம்ப சந்தோசமா இருக்கு... ஊரோட சேர்ந்து கொண்டாடனும் போல இருக்கு.. எங்க அப்பாவுக்கு மரியாதை கெடச்ச மாதிரி இருக்கு..
________


கல்லூ‌ரி மாணவ‌‌ர்க‌ளி‌‌ன் ‌திடீ‌ரசாலம‌‌றியலா‌லஅ‌ண்ணாசாலை‌யி‌லகடு‌மபோ‌க்குவர‌த்தபா‌தி‌ப்பஏ‌‌ற்ப‌ட்டது.சைதாபேட்டையில் உ‌ள்ள எ‌ம்.‌சி. ‌விடு‌தி‌யி‌லத‌‌ங்‌கி‌‌யிரு‌ந்க‌ல்லூ‌ரி மாணவ‌ர்க‌ளஇ‌ன்றகாலை ‌ந‌ந்தன‌த்த‌ி‌ல் தங்கள் விடு‌தி‌யி‌லஅடி‌ப்படவச‌திக‌ளகே‌ட்டமாணவ‌ர்‌க‌ளஇ‌ந்ம‌றிய‌லபோரா‌ட்ட‌த்த‌ி‌லஈடுப‌ட்டு‌ள்ளன‌ர்.


இதனா‌லசெ‌ன்னஅ‌ண்ணாசாலை‌யி‌லகடு‌மபோ‌க்குவர‌த்தநெ‌ரிச‌லஏ‌ற்ப‌ட்டது. ஷங்கர் வெச்சு இன்னொரு 'முதல்வன்' எடுக்க சொல்லணும்.. நண்பன் ஒருவன் 2-3 மணி நேரம் ஊர் எல்லாம் சுத்தி பார்த்து Office வந்தான்.. ம்ம்ம்..
____________________


"ஆ.ராசாவதொலைததொடர்புததுறஅமைச்சராக்யாருமபரிந்துரசெய்யவில்லஎன்று நம்ம முதலமை‌ச்சரவிளக்கமஅளித்துள்ளார்.".. அவரு மேலும் சொல்லிகிறது இன்னானா, 'இதுக்கு முன்னால இன்னா rules follow பண்ணாங்களோ, அதே rules தான் follow பண்ணிகுறோம்.. அப்ப யாரும் கேட்காம இப்ப வந்து ஏன் கேக்குற??" ...


அவன் மலம் உண்டால், நானும் உண்பேன்.. நீ போய் அவன கேள் ... அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு..
     
   

Sunday, December 19, 2010

கஜினி - A.R.Murugadoss - வெற்றியின் மந்திரம்


கஜினி.. தமிழ்-ல சூர்யாக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் கொடுத்த படம்.. 2008 ல ஹிந்தி ல செம்ம ஹிட் படம்.. அமீர் கான் - இப்படியுமானு பேச வெச்ச படம்..

சரி அதுக்கப்புறம் அவரு 3-4 படம் பண்ணிட்டாரு, இப்ப எதுக்கு இந்த கதைன்னு நீங்க கேக்குறது புரியுது.. கதையின் நாயகன் அமீர் கான் இல்லை, A.R.முருகதாஸ்...

A.R.முருகதாஸ் வழியாக ஒரு எளிய வெற்றியின் மந்திரம்...
 1. Create Opportunity                                   - வாய்ப்புகளை உருவாக்குங்க
 2. Think Different                                          - வித்தியாசமா சிந்தியுங்க
 3. Use Opportunity                                       - வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்க   
 4. Be Positive about the effort                      - நேர்மறைய சிந்தியுங்க
 5. Do NOT compromise on the Quality         -  தரத்தில் வளையாதே 
இப்போ இன்னும் Detailed ah போவோம்...

அமீர்கான் - சார், உங்க கஜினி படம் பார்த்தேன்.. நல்லா இருந்தது...

A.R.முருகதாஸ் - நன்றி சார்.. ... ... ... 
...
....
A.R.முருகதாஸ் - நீங்க இந்த படத்த ஹிந்தில பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார்.. (Create Opportunity)

அமீர்கான் - இல்ல சார், இது 'சல்மான் கான்' தான் சரியா வரும்.. சூர்யா மாதிரி பாடி எல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாது.. 

A.R.முருகதாஸ் - இல்ல சார், அவர் பண்ணால் அது mass நீங்க பண்ணால் தான் அது Class & Mass.. (Think Different)

அமீர்கான் - இல்ல சார், எனக்கு தயக்கமா இருக்கு..

A.R.முருகதாஸ் - நாம பேசுவோம் சார், உங்களால கண்டிப்பா முடியும் (Be Positive) 

அமீர்கான் - OK. நீங்க மும்பை வாங்க.. நாம பேசுவோம்... 
இப்போ படம் commit ஆயாச்சு..

A.R.முருகதாஸ் - சார். இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பா .A.R.Rehmaan & Ravi. K. Chandran வேணும்... (Use Opportunity)

அமீர்கான் - ஓகே 

A.R.முருகதாஸ் - அப்புறம், நீங்க GYM போய் உடம்ப கவனிங்க (No Compromise on Quality)


தமிழ்-ல இருந்து அங்க போய் பொழப்ப ஓட்றது ரொம்ப கஷ்டம்ங்க.. அதுக்கு ரொம்ப 'பொறுமை' வேணும்... இது எல்லாத்தையும் விட அவர்கிட்ட இருந்து 'தன்னடக்கம்' அப்படின்னு ஒரு மிக பெரிய line item இருக்கு..  இவ்ளோ தாங்க விஷயம்.. நம்மள சுத்தி எப்பவுமே ஒரு பாடம் இருக்கு..Friday, December 17, 2010

கொற்றவா


அமுது கடைந்தாய்
ஏகத்துக்கும்
அருளக் கடைவாய்
யாதும்
அறியா வண்ணம் இருக்க
எமை ஏன் படைத்தாய்...!!!
      

Thursday, December 16, 2010

படித்ததில் பிடித்தது - எளிய படிப்பினைபுதுக்கோட்டை மாவட்டம் கொத்தமங்கலம் கிராமத்தில் வசிக்கும் விவசாயி விஜயகுமார் தனக்கு வழங்கப்பட்ட இலவச தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை திருப்பிக் கொடுத்து இலவசத் திட்டங்களுக்கு சாட்டையடி கொடுத்திருக்கிறார்.

கடந்த 23-ம் தேதி கொத்தமங்கலம் கிராமத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட தி.மு.க. செயலாளர் பெரியண்ண அரசு தலைமையில் இலவச வண்ணத் தொலைக்காட்சி வழங்கும் விழா நடந்து கொண்டிருந்தது.அப்போது பயனாளிகள் பட்டியலில் இருந்து விஜயகுமார் என்ற பெயர் வாசிக்கப்பட்டதும், கொத்தமங்கலம் மணவாளன் தெருவைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் என்ற விவசாயி மேடையேறினார்.

அவருக்கு வழங்கப்பட்ட தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை வாங்கிக் கொண்டார்.ஒரு விநாடி அங்கே நின்றவர்,டி.வி.யை பெரியண்ண அரசுவிடமே திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு, கூடவே ஒரு மனுவையும் கொடுத்தார்.ஏதோ கோரிக்கை மனு கொடுக்கிறார் என்று அரசுவும் சாதாரணமாக வாங்கிப் படித்தார்.

அதில் ‘மனிதனுக்கு டி.வி. என்பது பொழுதுபோக்கு சாதனம்தான். ஆனால் அதைவிட முக்கியமானது உணவு, உடை, உறைவிடம். தமிழகத்தில் மொத்தம் 88 துறைகள் இருக்கின்றன. இவை தன்னிறைவு அடைந்து விட்டனவா? குறிப்பாக, விவசாயிகளைப் பாதிக்கும் மின்சாரத்துறை தன்னிறைவு அடைந்து விட்டதா?

துறைகள் எல்லாம் தன்னிறைவு அடைந்த பிறகு மிதமிஞ்சிய பணத்தில் இந்த டி.வி.யை வழங்கியிருந்தால் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும். இதற்கு மட்டும் எங்கிருந்து நிதி வந்தது?இந்தியாவின் முதுகெலும்பான விவசாயிகள் தமிழகத்தில் அதிகம் வசிக்கிறார்கள். டி.வி. வழங்கும் பணத்தை வைத்து விவசாயிகளுக்குத் தேவையான மின்சாரத்தைக் கொடுத்திருக்கலாம்.

தமிழகத்திலேயே மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டத்தைக் கண்டறிந்து போதுமான மின்சாரத்தை தடையின்றிக் கொடுத்து அந்த ஒரு மாவட்டத்தையாவது தன்னிறைவு அடையச் செய்திருக்கலாம். இலவசம் என்பது எங்களுக்கு வேண்டாம். தரமான மருத்துவம், கல்வி, மும்முனை மின்சாரம் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கினாலே போதும். அதை வைத்து நாங்களே சம்பாதித்து டி.வி.முதல் கார் வரை அனைத்தையும் வாங்கிக் கொள்வோம். எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நாங்களே பூர்த்தி செய்து தன்னிறைவு அடைந்து விடுவோம்.

விலைவாசி உயர்வு, எரிபொருள் விலை உயர்வு, குடிநீர் பற்றாக்குறை, லஞ்சம், ஊழல் என்று ஆயிரக்கணக்கான குறைகள் இருக்கும்போது ஒரு நடமாடும் பிணமாக நான் எப்படி டி.வி. பார்க்க முடியும்? எனவே எனக்கு இந்த டி.வி. வேண்டாம்.

முதல்வர் கருணாநிதி மீது எனக்கு மிகுந்த மதிப்பும், மரியாதையும், அன்பும் உள்ளது. எனவே, இந்த டி.வி.யை அவருக்கே அன்பளிப்பாகக் கொடுக்க இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன்.அவர் இதை ஏற்றுக் கொள்ளாவிட்டால் என் மனம் மேலும் வேதனைப்படும். அரசு மற்றும் அதிகாரிகள் தங்கள் கடமைகளை சரியாகச் செய்தாலே போதும். இந்தியா வல்லரசாகிவிடும்’ என்று நீண்டது அந்த மனு.

இதைப் படித்த பெரியண்ண அரசு முகத்தில் ஈயாடவில்லை.அருகில் இருந்த அதிகாரிகள் அதிர்ந்து போனார்கள். என்றாலும் அந்த மனுவையும் டி.வி.யையும் வாங்கி வைத்துக் கொண்டு மேலும் பரபரப்பை உண்டாக்காமல் விஜயகுமாரை அனுப்பி வைத்தார் அரசு.

இதன் பின்னர் விஜயகுமாரிடம் பேசினோம்.

“நான் ஒரு சாதாரண விவசாயி. விவசாயிகள் எல்லாம் மின்வெட்டால் பாதிக்கப்பட்டு விளைநிலத்தை ரியல் எஸ்டேட்காரன்கிட்ட வித்துட்டு நகரத்துலபோய் கூலி வேலைக்கும், ஹோட்டல் வேலைக்கும் அல்லாடிக்கிட்டிருக்கான். இந்த நிலை, நாளைக்கு எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் வரப் போகிறது. எதிர்காலத்தை நினைத்து மனம் கலங்கிப் போய் இருக்கிறது. ராத்திரியில படுத்தால் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது.

சாராயத்தை குடிச்சுட்டு, ஒரு ரூபாய் அரிசியை தின்னுட்டு உழைக்கும் வர்க்கம் சோம்பேறியாகிக்கிட்டிருக்கு.ரொம்ப சீப்பா கணக்குப் போட்டாலும் ஒரு டி.வி. ஆயிரம் ரூபாய்னு வச்சிக்குங்க. தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கோடி குடும்ப அட்டைகள் இருக்கு. 2கோடி குடும்ப அட்டைக்கும் டி.வி. கொடுத்தால் இருபது லட்சம் கோடி செலவாகும். இதை வைத்து 88 துறைகளையும் தன்னிறைவு அடையச் செய்தாலே போதுமே.

கனத்த இதயத்தோடும், வாடிய வயிறோடும் இருக்குறவனுக்கு எதுக்கு டி.வி.?

அவன் பொழப்பே சிரிப்பா சிரிக்கும்போது அவன் டி.வி. பாத்து வேற சிரிக்கணுமாக்கும். அதுனாலதான் நான் டி.வி.யை திருப்பிக் கொடுத்தேன்’’ என்றார்.

டி.வி.யை திருப்பிக் கொடுத்த கையோடு முதல்வர் கருணாநிதிக்கு கடிதம்
ஒன்றையும் எழுதியிருக்கிறார் விஜயகுமார்.

அந்தக் கடிதத்தில் ‘கொத்தமங்கலத்துக்கு வந்த டி.வி.க்கள் 2519. அதில் 2518 மட்டும்தான் வழங்கப்பட வேண்டும். எனக்கான ஒரு டி.வி.யை எனது அன்புப் பரிசாக நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்’என்று குறிப்பிட்டு அதை ஃபேக்ஸ் செய்துள்ளார்.

மக்களிடம் இருந்து சுரண்டப்படும் பணத்தில் மக்களுக்கே கொடுக்கப்படும் லஞ்சம் தான் இலவசங்கள் என்பதை விவசாயி விஜயகுமார் பொட்டில் அடித்தாற்போல் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். மக்களை சோம்பேறிகளாக்கும் இலவசத்துக்கு எதிராக
போர் தொடுத்திருக்கும் அவரை எவ்வாறு பாராட்டுவது

'ஈ' என இரத்தல் இழிந்தன்று: அதன் எதிர்.
'ஈயேன்' என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று:
'கொள்' எனக் கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று: அதன் எதிர்.
'கொள்ளேன்' என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று...

I say No... What do u say?????
 
 

!!! மனமென்னும் பேய் !!!


மனம் நிலையின்றி
தன்னிலை தவறி
வழிதவறி இடன்று
நாய் போல் உழன்று
தனியே ...
தொட்ட கை சுட்டதுவும்
விட்டொழிய வழியின்றியும்
அலையும்
மனமென்னும் பேய்...


Tuesday, December 14, 2010

Quote of the Day

Life works on three premises 

I don’t like something that you like, so you don’t like me.
You don’t like something but I like it. Hence you don’t like me.
You like something, which I also like a lot and there again you don’t like me.

So anyway, there’ll always be people who dislike you. You just have to make your choices and move on.

-- Nagesh, Legendary Actor, India

Wednesday, December 1, 2010

அடைக்கும் தாழ் - படித்ததில் பிடித்தது


Cerebral Palsy  - நோய் பற்றி அதிகம் பேச தேவை இல்லை.. இங்கே தன்னம்பிக்கை பேசும்போது..

சில வாரங்களுக்கு முன் 'விகடன்'-ல 'கடவுளின் குழந்தை - நரசிம்மலு' பற்றி ஒரு கட்டுரை.. கொஞ்சம் அவர் பெயரை கூகுள் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சது.. அது உங்கள் பார்வைக்கு...

http://srajahiyer.sulekha.com/blog/post/2007/09/greeting-cards-for-deepavali-why-not-from-this-handicapped.htm
http://www.hinduonnet.com/2004/06/12/stories/2004061211420800.htm

"என்னதான் இருந்தாலும் அன்பா அரவணைக்க ஒரு துணை அவசியம்.. அதுக்காக கேவலமா நினைக்காதீங்க.. அன்புக்காக எங்குரதுல என்னங்க கேவலம்" - கடவுளின் குழந்தை...

 அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும்தாழ்

Sunday, September 19, 2010

நதியின் பிழை அன்றுவாழ்ந்து கெட்ட அந்த குடும்பத்தில் சமீபத்தில் எல்லோரும் ஒன்று கூடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு.. வழக்கமா ஏதாச்சும் கல்யாணம் கச்சேரிக்கு மட்டுமே வரும் பெரியவனும் சின்னவனும் கூட இன்னிக்கு அவங்க அவங்க குடும்ப சகிதமா வந்தாச்சு.. அவரைப் பொறுத்தவரை பெரியவனும் சின்னவனும் தருமரும், பரதனும் மாதிரி  ...  நடு வீட்ல அந்த பெரியவரு இருக்காரு.. அணையும் விளக்கு 

அவர் கண்களுக்கு எல்லாரும் எமதர்மனா எமதூதர்களா தெரிஞ்சாங்க .. 

அவன் பெரியவன்... மாணிக்கம் .. சென்னைக்கு புலம் பெயர்ந்த பிறகு 'மாணிக்'.. வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பத்தை திரும்ப வாழ வைத்தவன் .. அப்பா செல்லம்... 

அன்று ஒரு நாள்... பொன்மாலை பொழுது.. 

அப்பா, உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்.. 

'தேவர் மகன்' சிவாஜி மாதிரி பக்கத்துல இருக்க நாற்காலி-ஐ காட்டி இருக்க சொல்லி.. ம்ம்ம் சொல்லுப்பா என்றார்..

"என்னோட வேலை காரணமா இனி நான் அடிக்கடி அமெரிக்கா போகணும் .. இவ இடுப்புல ஒன்னும் கைல ஒன்னும் வெச்சிருக்கா.... நீங்களும் அம்மாவும் வந்து இருந்தா கொஞ்சம் சௌகரியமா  இருக்கும்..."

"ம்ம்.. எவ்ளோ நாள்.."

"மூணு - நாலு மாசம் அகும்ப்பா..."

(பாவமா) அவ்ளோ நாள் அங்க எப்படி ஐயா அங்க இருக்க முடியும்... (அவருக்கு அடி வயித்துல புளி கரைச்சாச்சு... அவ்ளோ பெரிய ஊர்ல.. தீப்பெட்டி வீட்ல.. பேசி சிரிக்க கூட  ஆள் இல்லாத ஊர்ல... ஐயோ 3 -4 மாசமா...)... 

"அவ வீட்ல அவங்க தாத்தா இருக்காருல்ல, அதான் அவங்க அம்மாவும் வர முடியல பா.. நீங்களும் அம்மாவும் வந்தால் கொஞ்சம் ஒத்தாசையா இருக்கும்... "

"அம்மா வந்து உன் மனைவிக்கு பணிவிடை செய்யனுமா டா!!!!" ... கேட்க தான் தோனுச்சு ... ஆனால் கேட்கவில்லை.. குடும்பத்தை காப்பாற்றிய குலசாமி-ஐ எப்படி கேள்வி கேக்குறது...

"பொங்கல் எல்லாம் வருதே ராசா... பொங்கல் வரை நான் இருக்கேன்.. பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போறேனே ... உன் மாமனார வர சொல்லேன்..."

"கேட்டு சொல்றேன் பா.."

அன்று பொங்கல்... "ஏண்டி, ஊருக்கு Phone  பண்ணியா.. பொங்கல் வெச்சாங்களா .. "

ஊர்ல தடல்புடலா மூணு அடுப்புல பொங்கல் வெச்ச கை.. இன்னிக்கு எலெக்ட்ரிக் குக்கர்ல, அதுவும் வெறும் சர்க்கரை பொங்கல் மட்டுமே ... கலங்கிய கண்களோட "ம்ம்.. பால் நல்லா பொங்குச்சாம்..."

"கிராமத்துல இருந்து மரியாத செய்ய வந்தாங்களா.. அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டங்களா.."

"ம்ம்.. ரொம்ப முக்கியம்.."

தொழிலில் எல்லாரும் ஏமாற்றிவிட்ட பிறகு அவருக்கு கிடைக்கும் ஒரே மரியாதை அது தானே .. எப்படி முக்கியம் இல்லாம இருக்கும்... 

"ம்ம்ம்ம்"

(சில மாதங்களுக்கு பிறகு...)

"அப்பா... "

"ம்ம் சொல்லு ராசா" 

"இப்ப மறுபடியும் அமெரிக்கா போகணும் பா"...

"!()#**&*&*##**!!!???!?!?" எப்போ...

"வர்ற 15ம் தேதி"

"ஊர்ல நிறைய கல்யாணம் இருக்கு பா.., நீ அவங்க அம்மாவை வர சொல்லிக்க... எல்லாமே முக்கியமான கல்யாணம்.. தவிர்க்க முடியாதுப்பா"...

"ம்ம்ம்ம்"

(இன்னும் சில மாதங்களுக்கு பிறகு.. இடம்: தமிழக தலைநகர்)

"எலே மாணிக்கம், உன் சின்னமக சொல்ல சொல்ல கேட்காம கடல்ல இறங்கி ஆடி முழுக்க நனைஞ்சு போயிட்டா டா"  

"அம்மா.. நீ இங்க சும்மா 10-15 நாள் தான் இருக்கீங்க .. சளி காய்ச்சல்னு வந்தா யாரம்மா பாக்குறது.. நான் ஆபீஸ் வேலைய பார்ப்பேனா இல்லை இதை  பார்ப்பேனா.. என்னம்மா நீ "....

"இதுக்கு கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா" .. கேட்கத்தான் தோணிச்சு.. ஆனால்  குடும்பத்தை காப்பாற்றிய குலசாமி-ஐ எப்படி கேள்வி கேக்குறது...

அதுக்கு பிறகு அவர்கள் எங்கும் போகவில்லை.. சென்னையிலேயே வனவாசம் .. 

(இன்று..)

தனித்து விடப்பட்ட தனது கடைசிக்காலம்... காணாமல் போன அங்கீகாரம் .. தொலைந்த நண்பர்கள்.. மனைவி.. மக்கள்.. பேரக்குழந்தைகள் .. அனைவரும் கானல்நீராக கண்களில் தெரிய .. என்றும் அல்லாத தெளிவான முகத்துடன் .. கண்ணீர் வழிய மாணிக்கத்தை பார்த்து கை அசைத்தார்.. 

தந்தையின் பாசமிக்க நாட்களை எண்ணி அவர் கை பிடித்து .. "சொல்லுங்கப்பா .. "

"அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்க.. அவள இங்கயே விட்ருடா.. சென்னைக்கு எலாம் வேணாம்.. உன்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு செய், போதும்... அவ நிம்மதி இங்க தான் இருக்கு.."

இப்படி தான் சொல்ல நினைச்சாரு... சொல்லல ... குடும்பத்தை காப்பாற்றிய குலசாமி-ஐ எப்படி கேள்வி கேக்குறது...

"நதியின் பிழை அன்று நறும்புனல் இன்மை "

Friday, August 13, 2010

ஆசை


காமம் மனதை அணுஅணுவாய்ச்
சித்ரவதை செய்கிறதே..!!!
அரும்பு விழியழகும்,
குதம்பை முலையழகும்,
உரகப்படத் தல்குல் அழகும்,
'ஆவி உண்பேன்' என்குதே !!!


Saturday, July 31, 2010

விகடன் - ஆகஸ்ட் 'இதழ்'

விகடன் - August Edition-2010 இப்ப தான் வாங்கி வந்தேன்.. முதன் முதலாக முகம் சுழித்துக்கொண்டு.. உங்களில் நிறைய பேர் அதே நிலையில் இருக்கலாம்..

காரணம், கொடுக்கப்பட்ட இலவசம்.. 'Stayfree Napkin'... அதை நான் உபயோகப்படுத்தவும் முடியாது .. பகுந்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புவதும் முடியாது.. இதற்கு பதில் ஆணுறை கொடுத்தாலாவது Atleast ஒரு விழிப்புணர்வாவது கிட்டும்.. (அப்பவும் குழந்தைகள் குழம்புமே..!!!)

வேற என்ன செய்ய.. வாங்கி வரும்வழியில் யாரும் பார்க்காவண்ணம் தூர எறிந்து வந்தேன்.. இருந்தாலும் அட்டையில் அது பற்றிய அலங்கரிப்பு வேறு.. இதை வாங்கும் பெண்கள் என்ன நினைப்பார்கள்.. சாதாரண Medical Shop-ல கூட வெளியில் தெரியாவண்ணம் தான் தருவார், இங்கே கூவி கூவி விற்பனை .. 

"வாங்கிவிட்டீர்களா, இந்த வாரம் உங்கள் ஆனந்த விகடன் உடன் அழகிய 'Sanitary Napkin' இலவசம்.. இவர்களுக்கு இது கேவலமாக தெரியாதோ.. அந்த அளவுக்கு வக்கத்துப்போய் நம் பெண்டிர் அல்லவே.. 


"நதியின் பிழையன்று நறும்புனல் இன்மை..." வேற என்ன சொல்றது.. கமல் சொல்ற மாதிரி 'இப்டி எலாம் போனா டமில் எப்டிய்யா வாலும்' ...

சுருக்கமாக இந்த வார விகடன் 'இதழ்' ரொம்ப அலங்கரிப்பட்டு, பாலியல் தொழில் போகும் பெண் போல இருந்தது.. 

Wednesday, July 28, 2010

குறள் மொழி


ஊடுதல் காமத்திற் கின்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின் - குறள் - 1330

பொருள்: ஒருவருக்கொருவர் செல்லமாகச் சிணுங்கிக்கொண்டு பிரிந்திருப்பது எனப்படும் ஊடல், இருவரும் சேர்ந்த பிறகு காதல் அதிகமாகப் பருகிட உதவும். எனவே ஊடல் கொள்வதே ஒரு இன்பமான செயல் தான்.

Meaning: Bouderie is lovers' delight. Its delight grows when they unite...
  
  
 

Sunday, July 18, 2010

குறள் மொழிஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை - குறள் (656)


பொருள்: பசியால் துடிக்கும் தாயின் வேதனையை துடைக்க கூட, பிறர் பழிக்கும் செயல்கள் செய்ய கூடாது...

Meaning:
Though she who begot thee hungers
Shun acts denounced by ancient seers 

Tuesday, July 6, 2010

மக்களை இல்லோர் !!!

படைப்புல படைத்துப் பலரோடு உண்ணும்
உடைப்பெருஞ் செல்வர் ஆயினும், இடைப்படக்
குறுகுறு நடந்து, சிறுகை நீட்டி,
இட்டும், தொட்டும், கவ்வியும், துழந்தும்
நெய்யுடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும்,
மயக்குறு மக்களை இல்லோர்க்குப்
பயக்குறை இல்லைத் - தாம் வாழும் நாளே

புறநானூறு - பாடல் - பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி

தமிழ் பெயர்

தமிழ் பெயர்கள்...

ஆண்                                                                                                   
பாரதி                                                                                                   
சக்தி                                                                                                     
அறிவுடைநம்பி
இன்பா
புகழேந்தி
இளவழகன்
இளமாறன்
செழியன் 
மணிமாறன்
அருண்மொழி

பெண்
பாரதி                                                                                      
சக்தி
கயல்விழி
வெண்ணிலா
இந்துமதி
பார்கவி
அருள்மொழி
நந்தினி
தேமாங்கனி

நீங்களும் உங்கள் பங்களிப்பை அளியுங்கள்...

Sunday, July 4, 2010

மண்வதை

வதைக்கப்படும்
பெண்ணுக்காக
பெண்தான்
போராட வேண்டும்;
ஒடுக்கப்படும்
தாழ்தப்பட்டவனுக்காக
தாழ்த்தப்பட்டவன்தான்
போராட வேண்டும்
என்கிறாய்
அழிக்கப்படும்
காட்டுக்காக
காடுதான்
போராட வேண்டும்
என்பாயோ?...
         - காசி ஆனந்தன்

Save trees.. Plant trees... 

அச்சமில்லை அச்சமில்லை மனமே

கெஞ்சுவதில்லை பிறர்பால்,
அவர் செயகேட்டினுக்கும்
அஞ்சுவதில்லை
                          - பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார்

Saturday, July 3, 2010

செல்வத்துப் பயன் ஈதல்

உலக தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாட்டில் பின்வரும் புறநானூற்று பாடல் பற்றிய விளக்கம் வந்தபோது இதை எழுத தோன்றியது... மிக எளிதான.. வலுவான வரிகள்...

படியுங்கள்.. களியுங்கள்.. பின்தொடருங்கள்...
உண்பதும் உடுப்பதும் !!!
தெண்கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி
வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமை யோர்க்கும்
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான்
கடுமாப் பார்க்கும் கல்லா ஒருவர்க்கும்,
உண்பது நாழி, உடுப்பவை இரண்டே;
பிறவும் எல்லாம் ஒரோக்குமே;
அதனால், செல்வத்துப் பயனே ஈதல்;
துய்ப்பேம் எனினே, தப்பந பலவே...

Meaning: Even for the one who owns the entire universe under one tree, even for an illiterate who works hard day and night, eats thrice and wears two dress... Apart from that everything is same... So give.. give.. give for the poor..  

திருவள்ளுவர் இதனையே இவ்வாறு கூறுவார்...

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசிஎன்னும் 
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது 
- ஈகை (227)...

Meaning: One who shares his/her food with someone who is in need, will never suffer from hunger.. 


நல்ஆறு எனினும் கொளல்தீது மேல்உலகம்
இல்எனினும் ஈதலே நன்று - - ஈகை (222)...


Meaning: Even If the money is from good source, one should not  grab others money... Even if you will become poor tomorrow, give today...

அவ்வை அருளிய 'கொன்றை வேந்தன்' 'மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண்' என்றும் கூறுகிறது....


So, செல்வத்துப் பயன் ஈதல்... வாழுங்கள் வாழ விடுங்கள்...

Saturday, April 3, 2010

கம்ப ராமாயணம் – மாற்றான் பெருமை – ஒரு தொகுப்பு


திரு. நெல்லை கண்ணன் அவர்களின் கம்பராமாயணம் பற்றிய பேச்சினை சமீபத்தில் கேட்க நேர்ந்தது. எனக்கு இன்று கொஞ்சமேனும் உள்ள இலக்கிய பரிச்சயதுக்கு ஐயா அவர்களின் பங்கு அளவிட முடியாதது. எனக்கு பாரதியை, கம்பனை, வள்ளுவனை, இன்ன பிற அறிஞர்களை அறிவுக்களஞ்சியங்களை, அவர்களின் தமிழ் பங்களிப்பை ஐயா அவர்களின் துணை கொண்டு அறிய கூடிய வாய்ப்பை பெற்றேன்.  அவரின் மாணவன் எனும் முறையில் இந்த முயற்சி ஒரு சிறிய அன்பளிப்பு.,
இன்று தமிழ் பேசி தம்பட்டம் அடித்து கொள்ளும் அரசியலார்க்கு இந்த கட்டுரை, ஒரு எளிய அறிமுகம்.,
வாலியின் பெருமை பற்றி அனுமன் கூற்று
கால் செலாது அவன் முன்னர்; கந்தன் வேள்
வேல் செலாது அவன் மார்பில்; வென்றியான்
வால் செலாத வாய் அலது இராவணன்
கோல் செலாது; அவன் குடை செலாது அரோ
பொருள்:
வாலியின் வேகத்திற்கு முன்னதாக காற்று செல்லாது; கிரவும்சம் எனும் மலையினை தன் வேலால் பிளந்த கந்தனின் வேல் அவன் மார்பில் துளைக்காது; வெற்றியை உடையவனான அவ்வாலியின் வால் செல்லாத இடத்தில் அல்லாமல் (வால் சென்ற இடத்தில்) இராவணனது ஆட்சி செல்லாது; அந்த இராவணனது வெற்றிக் குடையும் செல்லாது.,
ராமன் உன்னை கொல்லவே வந்துள்ளான் என்ற தன் மனையாளிடம் வாலி உரைத்தது.,
‘உழைத்த வல் இரு வினைக்கு
ஊறு கான்கிலாது
அழைத்து அயர் உலகினுக்கு
அறத்தின் ஆறு எலாம்
இழைத்தவர்க்கு, இயல்பு அல
இயம்பி என் செய்தாய்?
பிழைத்தனை, பாவி!  உன்
பெண்மையால் ‘ என்றான்.
பொருள்:
தீவினை உடையவளே! வருந்திச் சேர்த்த கொடிய இருவினைகளுக்கு அழிவினை செய்யும் வழியினை காண முடியாமல் (இறைவனை அருள்வேண்டி) அழைத்து வருந்துகின்ற உலக உயிர்களுக்கு தருமத்தின் வழிகளையெல்லாம் தன் நடைமுறையால் காட்டிய அந்த ராமபிரானுக்கு பொருந்தாதவற்றை சொல்லி என்ன தவறு செய்துவிட்டாய்!. உன் பெண்மையால் இன்று நீ பிழைத்தாய்.,
ராமன் பெருமை பற்றி இராவணன் எண்ணுதல்
‘சிவனோ? அல்லன்; நான்முகன்
அல்லன்; திருமாலாம்
அவனோ? அல்லன்; மெய்வரம்
எல்லாம் அடுகின்றான்;
தவனோ எண்ணின் செய்து
முடிக்கும் தரன் அல்லன்;
இவனோதான் அவ் வேதமுதல்
காரணன்?’ என்றான்.
பொருள்:
என்னுடைய மிகச்சிறந்த வரபலன்களை எல்லாம் அழிக்கின்றான், இந்த ராமன் சிவபெருமானை இருப்பானோ? அப்படி இரான்; திருமாலாகிய அவனாக இருப்பானோ? அப்படியும் இரான்; தவம் செய்துய் ஆற்றல் பெற்றவனாய் இருப்பானோ என்றால், இத்தகைய பேராற்றலை தவத்தால் செய்து முடிக்கும் தகுதி உடையவன் ஒருவனும் இல்லை ஆதலின் அந்தத் தொன்மையான வேதங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமான ஆதிப் பரம்பொருள் இவன்தானோ? என்று கூறி வியந்து பிரமித்து நின்றான்.
ராவணனின் பெருமை பற்றி கம்பர் கூற்று
வாரணம் பொருத மார்பும்,
வரையினை எடுத்த தோழும்,
நாரத முனிவர்க்கு ஏற்ப
நயம்பட உரைத்த நாவும்
தார் அணி மவுலி பத்தும்,
சங்கரன் கொடுத்த வாளும்
வீரமும் களத்தே போட்டு,
வெறும் கையேடு இலங்கை புக்கான்
பொருள்:
திசையானைகளின் எதிர் சென்று போரிட்டு தந்தங்கள் துளைத்த மார்பும், கைலாயமலையை அள்ளி எடுத்த வலிமைமிகு தோளும், நாரத முனிவர் நன்று நன்று என்று ஏற்குமாறு சாம வேதத்தை இசை நயத்தோடு பாடிய நாவும், பத்து தலையில் இருந்த மணிமுடி பத்தும், தன் தவ வலிமையால் சிவபெருமானிடம் பெற்ற வாளும், தன்னிடம் என்றும் நீங்காமல் இருந்த வீரப் பண்பினையும் போர்களத்திலே போட்டுவிட்டு வெறும் கையோடு இலங்கை நகர் புகுந்தான்

Shiva Dhyanam


ISHA – Sadhguru
I have attended a couple of programs in Isha. Infact I went there to stay lonely for 2-3 days, but life changed after that. In one word, I would say it as ‘Heaven’. I couldn’t leave the place at the end of the program. During the program, I heard the following song which made me cry, the voice of the singer (!) is so tremendous as I can’t control myself.
Shiva Dhyanam
“Karpur Gauram Karunaa Avataaram,
Sansaar Saaram Bhujgendra Haaram,
Sadaa Vasantam Hridayaarvinde,
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami”
Meaning: I bow to that camphor-hued, white complexioned (Lord Shiva), who is Incarnation of compassion, who is the very essence of (consciousness; the knowing principle) of life (of the embodied soul); Who wears snakes as garlands, whose eternal abode is in the heart of the devotee, I bow to Him (Lord Shiva) and His consort Bhavani (Uma or Paarvati).
Karpur (camphor-hued);
Gauram (white);
Karunaa (compassion);
Avataaram (incarnation);
Sansaar (life of the embodied soul);
Saaram (essence, the knowing principle or consciousness);
Bhujagendra (wearer of snakes or who wields theSerpent power of Kundalini Shakti);
Haaram (garlands);
Sadaa (eternal);
Vasantam (resides);
Hridayaarvinde (in the heart of the devotee);
Bhavam (Lord Shiva);
Bhavaani (Uma or Paarvati);
Sahitam (together);
Namaami (I bow).
O lord, the tasks of this day, who burden I placed on you this morning, are over. It was you who made me walk, talk, think and act. I therefore place at your feet all my thoughts, words and deeds. My task is done. Receive me; I am coming back to you. Please repair my body and prepare me nicely for my next days journey.
I knew that this was sung by Sadhguru after a long period of time., ;)

Guna – Appanendrum Song


This is one of my favorite song with very intense lines.,
அப்பனென்றும் அம்மையென்றும் ஆணும்  பெண்ணும்
கொட்டி  வச்ச  குப்பையாக  வந்த  உடம்பு
ஞானப்பெண்ணே  குப்பையாக  வந்த  உடம்பு
அது  புத்தனென்றும்  சித்தனென்றும்  பித்தனென்றும்
ஆவதென்ன சக்கையாக  போகும்  கரும்பு
ஞானப்பெண்ணே  போகும்  கரும்பு
பந்த பாசச்செற்றில்  வந்து  விழுந்த  தேகம்
எந்த  கங்கை  ஆற்றில்  இந்த  அழுக்கு  போகும்
அப்பனென்றும் ….. (அப்பனென்றும்)
குத்தம் குறை  ஏதுமற்ற ஜீவன் இங்கு யாரடா
சுத்தம் என்று யாரும் இல்லை பாவ மூட்டை தானடா
சிவனைக்கூட பித்தன் என்று பேசுகின்ற ஊரடா
புத்தி கேட்ட மூடர்க்கேன்றும் ஞானப்பார்வை  ஏதடா
ஆதி முதல் அந்தம் உன் சொந்தம்
உன்  பந்தம்  நீ உள்ளவரைதான்
வந்து வந்து கூடும் கூத்தாடும்
விட்டோடும் ஓர் சந்தைக்கடைதான்
இதில் நீ என்ன நான் என்ன
வந்தாலும் சென்றாலும் என்னாச்சு விட்டுத்தள்ளு
அப்பனென்றும் ….. (அப்பனென்றும்)
கையும் காலும் மூக்கும் கொண்டு ஆட வந்த காரணம்
ஆடித்தானே சேர்த்து வச்ச பாவம் யாவும் தீரனும்
ஆட ஆட பாவம் சேரும் ஆடி ஓடும் மானிடா
ஆட நானும் மாட்டேன் என்று ஓடிப்போனதாரடா
தட்டுக்கெட்டு ஓடும் தள்ளாடும்
எந்நாளும் உன் உள்ளக்குரங்கு
கட்டுப்பட கூடும் எப்போதும்
நீ போடு மெய்ஞான விலங்கு
மனம் ஆடாமல் வாடாமல்
மெய்ஞானம் உண்டாக அஞ்ஞானம் அற்று விழும்
அப்பனென்றும் ….. (அப்பனென்றும்)

Correlating Words – Excellent spell


This poem’s imagery would never be properly documented. One word of hint on this poems imagery was given by Kamil Zvelebil in his Smile of Murugan. With that clue as starting point when I went though searching for the actual meaning of the imagery , it was pretty startling. Readers who saw my visual explanation last time, don’t expect it this time. This post would have some mature only content, so people who are not prepared for it please quit. I am going on to publish this not for any traffic or sensationalism but for sole reason the imagery has never been properly documented(except for the hint given by Dr.Zvelebil).

119. குறிஞ்சி
சிறு வெள் அரவின் அவ் வரிக் குருளை
கான யானை அணங்கியா அங்கு-
இளையள், முளை வாள் எயிற்றள்,
வளையுடைக் கையள்-எம் அணங்கியோளே.
இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்கும் தலைமகன் பாங்கற்கு உரைத்தது.- சத்திநாதனார்


119.What he said
“As a little white snake
with lovely striped on its young body
troubles the jungle elephant
this slip of a girl
her teeth like sprouts of new rice
her wrists stacked with bangles
troubles me.”

Poet: Catti Natanar
Translated by A.K.Ramanujan
This poems has many layers. One layer is suitable for all readers, so I am starting with the most basic layer.
The poet has employed a direct simile the word ‘அங்கு’ means ‘like’. The beautiful simile mentioned here that Wild Elephant which is so huge and can defeat any animal is troubled by  the small snake because its very poisonous and dreadful nature, similarly the hero who is never been defeated in war is troubled by a young girl whose smile is like sprouts of new rice and with bangles in her hand.
This is the very basic level of the interpretation.
———-
Now lets move on two the second level (should confess my own interpretation, but a very valid one),
The original words in Tamil used for trouble is ‘ அணங்கு’. This word has many meanings lets see them,
அணங்கு² aṇaṅku
, n. < id. 1. Pain, affliction, suffering; வருத்தம். (திருமுரு. 289.) 2. Disease; நோய். (பிங்.) 3. Fear; அச்சம். (சூடா.) 4. Lust; மையனோய். (திவா.) 5. Killing; கொலை. (பிங்.) 6. Deity; தெய்வம். (தொல். பொ. 256.) 7. Celestial damsel; தெய்வமகள். (திவா.) 8. Demoness that takes away one’s life by awakening lust or by other means; வருத்திக் கொல்லுந் தெய்வ மகள். (குறள், 918; மணி. 6, 135.) 9. Beautiful woman, as resembling a celestial damsel; தெய்வத்திற் கொப்பான மாதர். (பிங்.) 10. Devil; பேய். துணங்கையஞ் செல்விக் கணங்கு நொடித்தாங்கு (பெரும்பாண். 459). 11. Dancing under religious excitement, esp. possession by Skanda; வெறி யாட்டு. 12. Low-caste person; சண்டாளன். (பிங்.) 13. Beauty; அழகு. (பிங்.) 14. Form; வடிவு அருந்திற லணங்கி னாவியர் பெருமகன் (சிறுபாண். 86). 15. Young offspring; குட்டி. ஆளியி னணங்கு மரி யின் குருளையும் (சிலப். 25, 48).

First the poet uses anangu to describe the suffering of the elephant. Second time he uses it for the girl, if you observe closely the meaning for the word Anangu ‘Demoness that takes away one’s life by awakening lust or by other means; வருத்திக் கொல்லுந் தெய்வ மகள்.’ It was usually believed the Anangu the devil would reside in the breast of the young girl. So the second layer is the poison in the snake makes the elephant terrified and the lust evoked by the beauty of the young girl evokes fear in the Thalaivan(hero).
——-
Now lets move on to the third layer, this layer would contain some mature content , so please proceed only if you want to read this.
This layer of imagery is not my imagination or interpretation. This imagery explained by both U.V Swaminathan Iyer and Dr. Kamil Zvelebil. U.V.Swaminathan Iyer just gives lot of hints around in his commentry and Dr.Zvelebil just throws the clue wide open. All I had to do want proceed in the lead and confirm and show you readers what they meant is actually true.
Lets start with the snake,
The poet describes it as young white snake with ‘vari’.
குருளை kuruḷai – Young of a snake
U.V. Swaminatha Iyer says this snake is commonly called

n. < கோதுமை +. A species of cobra with wheat-like patches; கோதுமைத்தானியம் போன்ற புள்ளியுடைய பாம்புவகை.
Doing some research I found this snake to be commonly called as Monocled cobra
SO the question becomes how the stripes(dots) can be compared to beauty of a women.
So lets analyse the word
வரி vari :
வரி¹ vari
, n. [T. vaṟi, K. bare, M. vare.] 1. cf. valī. Line, as on shells; streaks, as in timber; stripe; கோடு. நுண்ணிய வரியொடு திரண்டு . . . கண் (சீவக. 1702). 2. Ornamental marks on the breast; தொய்யில் முதலிய இரேகை. மணி வரி தைஇயும் (கலித். 76).
See the second meaning of Vari , it means ‘Ornamental marks on the breast’ – தொய்யில் முதலிய இரேகை.
So lets move deeper and see what தொய்யில் means
toyyil
, n. < id. 1. Solution of sandal for drawing figures on the breast and shoulders of women; மகளிரின் தோள் தனங்களில் வரிக்கோல மெழுதுஞ் சந்தனக்குழம்பு. தொய்யில் பொறித்த (மதுரைக். 416). 2. Figures drawn upon the breast of women with sandal solution; மகளிர் தனங்களில் சந்தனக்குழம்பால் எழுதுங்கோலம்.
This clearly shows women of sangam age were found of Body painting with Sandal paste. I researched further to find one of the figures they draw on their breast ,
n. < id. +. Outline of creeping plant drawn in sandal paste on a woman’s bosom, as an adornment; முலைமேல் எழுதுந் தொய்யில். முலைமேலே எழுதுகொடியாக எழுதி (சீவக. 850, உரை).
So this definitely indicates that the women had some body paint with sandals on their breast. So by implying the snake has stripes ‘vari’, the hero here is indirectly telling this young girl has body paint on her breast.
If you think layer ends with this  , it does not – it goes into a deeper layer -
The clue for this layer is thrown up by Dr.Zvelebil in his most famous book ‘The Smile of Murugan’
” There is also the technique of suggestion used here, or rather comparison by suggestion, which is not apparent at first sight and which requires knowledge of some cultural traits: the avvari “lovely strips” at the body of snake hint at the fair lines, stripes and/or dots(vari) which were considered to be marks of beauty on the body of a woman(particularly on her breasts and venus’ mound)”
First time I read it I felt it was Western worlds take on Indian literature – bringing an sexual content over anything Indian. But when I went ahead and re searched the word , I was in for shock.
The word in context is ‘அவ் வரி’. There is no meaning for this word combination is Tamil Lexicon. So I tried to find this word being employed in other Sangam poems.
I found two poems which employ this word combination.
Lets analyse the first one ,
Narrinai 358 by Nakkirar
பெருந்தோள் நெகிழ அவ் வரி வாடச் சிறு மெல்ஆகம் பெரும்பசப்பு ஊர”  and the urai gives an explanation
“முன்னொருபொழுது நம்முடைய பெரிய தோள் தளர்வடைய அழகிய வரி (இரேகை)கள் வாட்டமுறச் சிறிய மெல்லிய கொங்கைகளிலே பெரிய பசலை பரவ” -
n. [M. koṅka.] 1. Woman’s breast; முலை. கொங்கை முன்றிற் குங்கும மெழுதாள் (சிலப். 4, 49).
Translation: Once upon a time our shoulders drooped  and the paleness spread over the soft breast with beautiful swirling stripes.
From this poem it is evident that this ornamental stripe was present in the women’s breast.
There is one more poem I wish to discuss here,
Akam 117
அவ்வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள்” -
Lets examine this அவ்வரி அல்குல், the urai is given below for the two words
Urai : அழகிய வரி பொருந்திய அல்குலினையுடைய ……
Translation :  அல்குல் which had beautiful stripes.
What does அல்குல் mean?
அல்குல் alkul Pudendum muliebre; பெண்குறி. (திருக்கோ. 9.)
Google this ‘Pudendum muliebre’ for exact meaning.
These two  poem simply adds as proof to Dr.Zvelebils comment that vari means ‘marks of beauty on the body of a woman(particularly on her breasts(narrinai 358) and venus’ mound(akam 117))’
So the vari now transforms into marks of beauty on breast and venus’ mound of the women. This simply means that the Thalaivan has seen whole body of the Thalaiavi which in turn means that they have had their sexual union.
Now come to colophon of the poem “இயற்கைப் புணர்ச்சி புணர்ந்து நீங்கும் தலைமகன் பாங்கற்கு உரைத்தது
Translation : The thalaivan who is seperated from his lover after having a natural sexual union with her lover, tells this poem to his Friend.
So now you would have made the whole sense of the poem. The Thalaivan indirectly tells to his friend that he has had sexual union with his lover. The brilliance of the poet is that in a situation where he has to describe a sexual union, he brilliantly used the words to convey the meaning in very very in direct way. The whole poem talks about sexual union of the lover without actually mentioning about them any where in the poem. This is not a double meaning poems (which these days have only one meaning) , it is more of cryptic poem where the original meaning of the poem is hidden in deep under many layers and the reader has to uncover all the layers to find the true intended meaning. Each layer throws up a different meaning.
Hope readers who had patience to read the whole blog enjoyed the brilliance of this Sangam poet.
———————————————————————————————
Reference:
The Smile of Murugan: The Tamil Literature of South India by Kamil Zvelebil
Kuruntholai Urai- U.V.Swaminathan Iyer
Interior landscapes – A.K.Ramanujan
Narrinai urai – Narayana Swami iyer
Akananuru urai – Venkadasamy Natta,Kaasi Vishwanathan Chettiyar
———————————————————————————————
————————————————————————————————